چـ❤️ـادر خاکی مادر این وبلاگ توسط مهدی شبانی ورکانی از شهرستان دلیجان دبیرستان شهید بهشتی متوسطه دوره دوم پایه دوازدهم رشته ریاضی جهت شرکت در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش استان مرکزی تهیه شده است. این وبلاگ در جشنواره های زیر شرکت داشته است: طرح سراسری مصباح الهدی سال 1396، مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش در سال های 96,95,94 افتخارات وبلاگ: کسب رتبه اول در مسابقات شهرستانی طی سه دوره ، کسب رتبه اول در مسابقات استانی طی دو دوره ،از برگزیدگان در مسابقات فرهنگی مرحله غیر حضوری كشوری،کسب رتبه برگزیده در مسابقات فرهنگی آموزش و پرورش مرحله حضوری کشوری ، از برگزیدگان طرح سراسری مصباح الهدی سال 96 موضوع: عفاف و حجاب ، حضرت زهرا (س) کد شامد:1-1-718908-65-0-25 http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com 2019-04-22T12:36:14+01:00 text/html 2019-04-22T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا چادرانه 1 http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/86 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/madarpost2.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/madarpost2.jpg" alt="" width="351" vspace="0" hspace="0" height="351" border="0" align="bottom"></a><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">چادر سیاهِ من... .<br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div> text/html 2019-04-17T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا بی هیچ استعاره و بی هیچ قافیه http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/82 <font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/madarpost5.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/madarpost5.jpg" alt="" width="351" vspace="0" hspace="0" height="438" border="0" align="bottom"></a></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000">بی هیچ ... .<br></font></div> text/html 2019-04-14T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا دردشان را که نکشیدیم .... ! http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/78 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="display: block" dir="auto"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/madarpost1.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/madarpost1.jpg" alt="" width="502" vspace="0" hspace="0" height="415" border="0" align="bottom"></a></span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="display: block" dir="auto">خواهرم!</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="display: block" dir="auto">اگر تیــر اسلحه ... .</span><span style="display: block" dir="auto"></span></font></div> text/html 2019-04-10T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا قدرت عجیب زن ! http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/65 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span itemprop="description">قدرت عجیب زن ! - سخنرانی استاد پناهیان درباره نقش زن در زندگی و تاثیر قدرت او در روابط زوجین&nbsp;</span></font></div><div align="center"><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span itemprop="description"></span></font></div><div id="15523167058193792"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/CNc95/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2019-04-07T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا شیوه بانویی شما بهترین الگو برای بانوان http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/74 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/chadoremadar.jpg" alt="" width="236" vspace="0" hspace="0" height="236" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="display: block" dir="auto">ما را گرفٺہ شیوه‌ے بانویی...</span></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2019-03-20T04:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا چادریـها فرشته اند http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/70 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/dakhi.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/dakhi.jpg" alt="" width="376" vspace="0" hspace="0" height="376" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سرباز سربـاز اسـت ...</font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2019-03-16T04:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا هفت سین فاطمی http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/23 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img src="http://ths.parsijoo.ir/ImageThumbnail?id=aHR0cDovL2Nkbi5ha2FpcmFuLmNvbS9ha2FpcmFuL2FrYS9raDEwMDAvYTEyNDkzNzk0NjgxMzUxMDJhLmpwZy8=" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><div align="right"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/18.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/18.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim">هفت سین فاطمی شامل : ۱- سخیه </font></div></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2019-03-13T04:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا احادیث مربوط به پوشش و حجاب زن مسلمان http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/18 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/12.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/12.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br></font><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دعای پیامبر نور و رحمت (ص): پروردگارا، زنانی که خود را پوشیده نگه می‌دارند، مشمول رحمت و غفران خود بگردان. </font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2019-03-09T04:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا روز به روز که جلو می رویم .... http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/61 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> <a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/soalcity_452.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/soalcity_452.jpg" alt="" width="410" vspace="0" hspace="0" height="278" border="0" align="bottom"></a></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim">روز به روز که جلو می‌رویم و وضعیت دختران خیابان ها را می‌بینم که به قول استاد رائفی پور مثل زامبی از در و دیوار دختر بی حجاب بیرون زده است،&nbsp; ...... .<br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2019-03-06T04:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا کمی شبیه مادرشان http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/20 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/8.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/8.jpg" alt="" width="501" vspace="0" hspace="0" height="281" border="0" align="bottom"></a></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim">اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَهَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ </font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2019-03-03T17:04:39+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا پروفایل دخترونه1 http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/96 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">سلام ، در ادامه سری یک پروفایل دخترونه جهت استفاده و بهره برداری شما تهیه شده است. جهت دانلود بر روی عکس کلیک کنید.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/profile/1/b16.jpg" target="_blamk&quot;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/profile/1/b16.jpg" alt="" width="50%" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2019-03-02T04:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا آیا می‏ توان گفت عدم امنیت زنان دلیل پیدایش حجاب است؟ http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/3 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/21.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/21.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p><p><font size="4" face="Mihan-Nassim">آیا می‏توان گفت عدم امنیت زنان دلیل پیدایش حجاب است؟ ریشه دیگری که برای به وجود آمدن پوشش ذکر <br></font></p><p><font size="4" face="Mihan-Nassim">کرده ‏اند ناامنی است.در زمانهای قدیم بی‏عدالتی و ناامنی بسیار بوده است.دست تجاوز زورمندان و قلدران <br></font></p><p><font size="4" face="Mihan-Nassim">بهمال و ناموس مردم بیباکانه دراز بوده است.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2019-02-27T04:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا چادر خاکی مادرم ... http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/7 <font size="4"> <font face="Mihan-Nassim"> </font></font><div id="14846517851203741" align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/uOICf?data[rnddiv]=14846517851203741&amp;data[w]=569"></script><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/uOICf/vt/frame" width="569" height="320.0625"></iframe></font><font size="4"><div align="center"><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-Nassim">کلیپ چادر خاکی مادرم<br></font></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-Nassim">مقدس تر و بالاتر از خاک کربلا، چه خاکیست؟ <br> </font></font></div></div></font></div> text/html 2019-02-23T04:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا حجاب زن، مرد را آدم می‌کند! http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/64 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><h2 align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/adam2.gif" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/adam2.gif" alt="" width="229" vspace="0" hspace="0" height="177" border="0" align="bottom"></a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/adam1.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/adam1.jpg" alt="" width="231" vspace="0" hspace="0" height="179" border="0" align="bottom"></a></font></h2><font size="4" face="Mihan-Nassim">حجاب زن، نه‌تنها می‌تواند کمک کند تا ظرفیت‌های وی به‌درستی استفاده شود، بلکه باعث می‌شود مردان هم در جایگاه انسانی خودشان قرار بگیرند.</font><div align="center"><h2><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></h2></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2019-02-20T04:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا عطر سیبی وزید غرق در بوی چادرت شدم http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/68 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> <span style="display: block" dir="auto"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/atre.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/atre.jpg" alt="" width="335" vspace="0" hspace="0" height="335" border="0" align="bottom"></a></span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="display: block" dir="auto">با حجاب بودن زنے</span><span style="display: block" dir="auto">بــــــه این معنا نیست ڪہ او؛....</span><span style="display: block" dir="auto"></span><span style="display: block" dir="auto"></span></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font>